Vânzare / Cedare fond de comerț

PREVEDERI LEGALE

Art. 21 din Legea 26/90 republicată prevede că :
“- În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:
a) donaţia, vânzarea, locatiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra FONDULUI DE COMERŢ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ”.

Fondul de comerţ a fost definit ca ansamblul de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei şi, implicit, obţinerii de profit.

Noţiunea de fond de comerţ se distinge de patrimoniul comerciantului, care reprezintă toate drepturile şi obligaţiile acestuia cu valoare comercială, prin aceea că fondul de comerţ nu cuprinde nici creanţele nici datoriile comerciantului.

Noţiunea juridică a “fondului de comerţ” a fost determinată pe baza elementelor care îl alcătuiesc :
– ansamblul bunurilor mobile sau imobile. Între bunurile mobile unele sunt corporale, altele sunt incorporale. Imobile fac parte din fondul de comerţ numai dacă sunt proprietatea comerciantului şi în acestea se exercită comerţului.

Bunurile corporale care intră în alcătuirea fondului de comerţ sunt :
– maşinile, uneltele, instalaţiile;
– mărfurile şi ambalajele, împreună cu dotările inclusiv mobilierul;
– materiile prime, materialele, stocuri de combustibil.

Elementele incorporale cuprinse în fondul de comerţ sunt :
– dreptul asupra numelui comercial (firma), asupra emblemei sau altor semne distinctive;
– drepturile asupra mărcilor de fabrică de comerţ şi de servicii, a brevetelor de invenţie, a denumirilor de origine, a indicatilor de provenienţă (art. 21 litera “c”, Legea 26/1990);
– drepturile asupra clientelei, vadului comercial;
– drepturile de autor;
– dreptul asupra contractelor de locaţiune pentru spaţiile destinate activităţii de comerţ.

Din enumerarea de mai sus se poate concluziona că fondul de comerţ este o universalitate de fapt, creată că atare prin voinţa titularului său şi totodată un bun mobil incorporal.

Creanţele şi datoriile vânzătorului nu se vor transmite şi nu fac parte din fondul de comerţ.

ETAPELE orientative de vânzare fond de comerţ:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complinește prin prezentarea la notar.

3. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ ÎNREGISTRAREA VÂNZĂRII FONDULUI DE COMERŢ
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că vânzarea fondului de comerţ va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (COPIE)
CONTRACTUL DE VÂNZARE/CEDARE A FONDULUI DE COMERŢ

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuilelile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.