Reluare Activitate

Dacă ai suspendat activitatea firmei pentru o perioadă limitată de timp, eşti obligat să reiei activitatea când expiră termenul declarat de inactivitate temporară. Perioada maximă de suspendare este de trei ani.
Reluarea activităţii după suspendare poate fi făcută oricând până la termenul care a fost declarat când s-a intrat în inactivitate temporară.
În cazul reluării activităţii înainte de termenul de inactivitate declarat iniţial, contribuabilul se va prezenta la Administraţia Financiară şi va face o cerere tip solicitând reintrarea în regimul normal de declarare, la care va anexa documentele relevante emise de Registrul Comerţului
Dacă activitatea se reia ca urmare a expirării termenului de inactivitate de trei ani, entitatea economică reintră din oficiu în regimul normal de declarare.

ETAPELE orientative de reluare a activităţii firmei .

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată

2.PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ ÎNREGISTRAREA RELUĂRII ACTIVITĂŢIi
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că reluarea activităţii societăţii va fi înregistrată, actele de reluare urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

ACT DE IDENTITATE (COPIE)
Asociaţi
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (COPIE)
CERTIFICATELE CONSTATATOARE DE AUTORIZARE EMISE ÎN TEMEIUL LEGII 359/2004 (ORIGINALE)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele aferente(taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.