Fuziunea / Divizarea

Potrivit art. 238 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare fuziunea este operaţiunea prin care:
a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acționarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, în schimbul unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate,
sau
b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, în schimbul unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate.

Divizarea este operaţiunea prin care:
a) o societate, după ce este dizolvată, fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său în schimbul repartizării, către acţionării societăţii divizate, de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, în schimbul unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate;
b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionării societăţii divizate de acţiuni la societăţile nou constituite şi, eventual, în schimbul unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate.
Divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Fuziunea sau divizarea se poate face şi între societăţi de forme diferite.
Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definită la alin. (1) or (2) art.238 din Legea 31/90 republicată , poate fi efectuată chiar dacă societăţile dizolvate sunt în lichidare, cu condiţia că acestea să nu fi început încă distribuirea între asociaţi a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.

ETAPELE, TERMENUL şi ACTELE NECESARE fuziunii/divizării societăţii comerciale se vor stabili la încheierea contractului.

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuieleile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.