Înființare Cooperativă

-societăţi cooperative
-cooperative agricole

Apasă aici pentru oferta noastră de preț

DESCRIERE
Societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat, înfiinţat în baza Legii nr.1/2005 (societăţile cooperative) sau a Legii 566/2004 (cooperativele agricole) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei .
Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimtamântului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.
În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege. Activităţile desfăşurate de societăţile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.
Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este mai mic de 5.

Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 500 lei. Acesta trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cooperative.
Capitalul social al societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale , a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 10lei.

Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social .
Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative.
Aporturile în natură sunt admise la societăţile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.
Membrii cooperatori primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise.
Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care a împlinit vârstă de 16 ani, care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al societăţii cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv, precum şi orice persoană juridică care participă la constituirea societăţilor cooperative de gradul 2.
Societăţile cooperative pot fi de gradul 1 sau 2.

Societate cooperativă de gradul 1 – persoană juridică constituită de persoane fizice şi înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005.
Societate cooperativă de gradul 2 – persoană juridică constituită din societăţi cooperative de gradul 1, în majoritate, şi alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea.
Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67% .

ETAPELE orientative de înfiinţare a cooperativei:

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE COOPERATIVEI
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că societatea cooperativă va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.


TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2-4 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru membrii cooperatori, iar dacă sediul nu se stabileşte în varianta ROMSED, şi copiile actelor de identitate pentru proprietarii spaţiului în care se stabileşte sediul
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

COSTURI TOTALE :

Înființare cooperativă agricolă de gradul 1 – 5 membri persoane fizice – 7000 RON .

Înființare cooperativă agricolă de gradul 2 – 5 membri persoane fizice și/sau juridice – de la 9000 RON .

Sumele de mai sus includ toate demersurile inclusiv deschiderea contului bancar de capital social de către avocatul desemnat pentru înființarea cooperativei.

IMPORTANT !

Costurile totale includ onorariul avocatului, toate taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire firmă, etc.), cheltuieli indirecte. Costurile totale nu includ capitalul social .
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natura situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.