Vânzare / Cedare părți sociale către noi asociați – Varianta clasică

PREVEDERILE LEGALE

După înfiinţarea unei firme şi în decursul existenţei acesteia o parte dintre asociaţi sau chiar toţi asociaţii pot lua decizia de a renunţa şi a ieşi din firmă. Acest lucru se poate realiza prin cesiunea de părţi sociale către un nou asociat.
Cesiunea de părţi sociale reprezintă astfel transmiterea părţilor sociale către una sau mai multe persoane, asociate deja în societate sau străine de aceasta, care astfel vor dobândi calitatea de asociaţi. Pentru transmiterea părţilor sociale se va încheia un contract de cesiune de părţi sociale.
Spre deosebire de varianta clasică de înregistrare a noului asociat care durează 45-60 zile, în varianta scurtă este posibilă reducerea timpului de înregistrare a cesiunii de părţi sociale către un nou asociat la 10 zile lucrătoare .
Persoana care transmite se numeşte cedent, iar cea care preia părţile sociale se numeşte cesionar.
Cesionarea părţilor sociale se poate realiza la valoarea nominală a părţilor sociale menţionată în actul constitutiv al societăţii, sau dacă părţile convin, se poate realiza la o valoare mai mare decât cea nominală, în această situaţie noul asociat având obligaţia de a achita către stat impozitul în cuantum de 16%, procent ce se aplică asupra diferenţei dintre valoarea nominală şi valoarea achiziţionării.
Pentru ca tranzacţia să fie opozabilă terţilor, cesiunea de părţi sociale trebuie înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căreia se află sediul societăţii, urmând că Hotărârea AGA (sau Decizia Asociatului Unic, după caz) să fie publicată în Monitorul Oficial.

ETAPELE orientative de vânzare-cedare a firmei către noi asociaţi – varianta clasică:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. AVOCATUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea certificării acestora, cerinţă care se
complineşte prin prezentarea la avocat.

3. PRIMIŢI DOVADA ÎNREGISTRĂRII VÂNZĂRII/CEDĂRII PĂRŢILOR SOCIALE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că succesiunea va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 45-60 ZILE CALENDARISTICE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
asociaţi cedenţi/cesionari, vânzători/cumpărători
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
-DOVADĂ PLĂŢIi IMPOZITULUI PE CÂŞTIGUl REALIZAT DIN VÂNZAREA PĂRŢILOR SOCIALE (DOAR ÎN CAZ DE VÂNZARE LA O VALOARE MAI MARE DECÂT VALOAREA NOMINALĂ A PĂRŢILOR SOCIALE)
-CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE (COPIE)
-ULTIMUL ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT (COPIE)

IMPORTANT !

Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.