Modificarea Denumirii Societății

Denumirea societăţii reprezintă un element de identificare legală al societăţii, alături de formă juridică, sediu, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.
Schimbarea denumirii societăţii este reglementată prin art. 28- 67 şi 118 din Ordinul 2594/C/2008 şi se produce prin hotărârea asociaţilor societăţii în concordanţă cu interesele şi planurile de dezvoltare ale societăţii.
Pentru schimbarea denumirii, societatea trebuie să facă dovada rezervării unei noi denumiri.
Conform prevederilor legale actuale, pentru schimbarea denumirii societăţii, pe lângă decizia/ hotărârea asociaţilor, sau acţionarilor, este necesară şi actualizarea actului constitutiv în vigoare.

ETAPELE orientative de modificare a denumirii societăţii
1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată
2.PRIMIŢI DOVADA ÎNREGISTRĂRII MODIFICĂRII DENUMIRII SOCIETĂŢII
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că majorarea capitalului va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE
(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:
-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
-ULTIMUL ACT CONSTITUTIV (COPIE)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.