Înființare Sucursală a unei Persoane Juridice Române

Sucursalele sunt dezmembraminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona. Acestea se pot constitui atât în ţară de sediu, cât şi în străinătate.

O societate comercială recurge la sucursale ca urmare a cerinţelor impuse de realitatea comercială, în condiţiile extinderii şi diversificării schimburilor comerciale atât în interiorul statelor cât şi dincolo de teritoriile lor naţionale.

Sucursalele nu au personalitate juridică proprie şi sunt dependente economic total de societatea-mama, neavând firmă distinctă, nici patrimoniu propriu diferit de cel al societăţii primare care a înfiinţat-o.

Sucursala încheie acte cu terţele persoane fie în numele societăţii primare, fie în nume propriu, dar pe socoteala patronului fondator. În consecinţă, sucursala nu poate avea nici creditori, nici debitori propri.

ETAPELE orientative de înfiinţare a sucursalei:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3. PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE SUCURSALEI
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că sucursala va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare .

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru reprezentantul sucursalei iar dacă sediul nu se stabileşte în varianta noastră – copiile actelor de identitate pentru proprietarii spaţiului în care se stabileşte sediul (după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
-CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢIi MAMĂ (COPIE)
-ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢIi MAMĂ (COPIE)

IMPORTANT !

Onorariul include taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, etc.)
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natura situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.