Schimbare Sediu în alt Județ

Schimbarea sediului social în alt judeţ se impune într-o serie de cazuri cum ar fi identificarea unor oportunităţi de afaceri în alte zone geografice din România, expirarea termenului de valabilitate a actului de deţinere a spaţiului în care societatea are înregistrat sediul la Registrul Comerţului, oportunitatea desfăşurării activităţii societăţii într-un spaţiu mai potrivit pentru aceasta etc.

Odată cu schimbarea sediului social vor fi modificate actul constitutiv al societăţii, precum şi orice alte certificate care atestă funcţionarea firmei. Schimbarea sediului unei societăţi comerciale are ca efect eliberarea de către Registrul Comerţului a unui nou certificat de înregistrare al societăţii cu noul sediu.

Se impune achiziţionarea unui nou Registru Unic de Control, precum şi actualizarea tuturor documentelor firmei care conţin în antet vechea adresă a sediului social, cum sunt facturierele sau chitanţierele.

Poate cel mai important aspect pentru unii clienţi ar fi faptul că în anumite cazuri, mutarea sediului social în alt judeţ necesită obţinerea unei rezervări de denumire a firmei la nivel naţional.

ETAPELE orientative de schimbare a sediului firmei în alt judeţ

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. NOTARUL (DACĂ ESTE CAZUL)
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se
complineşte prin prezentarea la notar.

3. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIETĂŢII
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că schimbarea sediului va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 10-15 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă
ULTIMUL ACT CONSTITUTIV (COPIE)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (ORIGINAL)
CERTIFICAT CONSTATATOR DE AUTORIZARE DE LA VECHIUL SEDIU (ORIGINAL)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.