Închidere firmă (Dizolvare Voluntară – Lichidare – Radiere)

ÎNCHIDERE FIRMA (DIZOLVARE VOLUNTARĂ – LICHIDARE – RADIERE) – PENTRU SOCIETĂŢI CARE NU DEŢIN BUNURI SUPUSE REPARTIZĂRII (maşini, imobile)-

Dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţilor comerciale sunt reglementate de art.227-237 indice 1 (dizolvarea), respectiv 252-270 (lichidarea şi radierea) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Radierea reprezintă ultima etapă în existenţa unei societăţi.
Radierea marchează încetarea deplină a capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale, deoarece, pe perioada care este cuprinsă între dizolvare şi radiere, fie că se urmează etapa lichidării, fie că nu, societatea păstrează o capacitate de folosinţă restrânsă, putând încheia actele necesare în vederea lichidării, în mod similar capacităţii de folosinţă restrânse existentă între momentul întocmirii actului constitutiv şi data înmatriculării societăţii, când aceasta poate încheia actele juridice necesare dobândirii personalităţii sale juridice. Societatea îşi păstrează personalitatea juridică, pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

ETAPELE orientative de închidere a firmei:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. CONTABILUL
În vederea radierii societăţii este necesară prezentarea situaţiei financiare de lichidare şi a certificatului de atestare fiscală, ambele documente obţinându-se de la contabilul societăţii.

3. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ RADIEREA SOCIETĂŢII
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că radierea societăţii va fi înregistrată, actele de radiere urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 55-70 ZILE CALENDARISTICE

(termenul se calculează de la data înregistrării primei cereri în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
asociaţi
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

-CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE (ORIGINAL)
-CERTIFICATELE CONSTATATOARE EMISE ÎN TEMEIUL LEGII 359/2004 (ORIGINALE)

IMPORTANT!

Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.