Majorare Capital Social

Capitalul social al societăţii se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.
De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.
Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.
Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ETAPELE orientative de majorare a capitalului social

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată

2 . AVOCATUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea certificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la avocat.

3 PRIMIŢI DOVADA ÎNREGISTRĂRII MAJORĂRII SOCIAL
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că majorarea capitalului va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
-DOVADĂ APORTULUI LA CAPITALUL SOCIAL
-ULTIMUL ACT CONSTITUTIV (COPIE)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax