Înființare PFA

 

BADGES2

 

Persoana fizică autorizată este un agent economic privat organizat în baza O.G. 44/2208.
Persoana fizică autorizată este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică .
Activităţile economice desfăşurate de o persoană fizică autorizată (PFA) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ. Nu se pot constitui în PFA profesiile liberale, activităţile economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale şi activităţile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte tipuri de interdicţii. 

În România, se pot organiza ca persoane fizice autorizate atât cetăţenii români, cât şi cei dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi cei dintr-un stat aflat în spaţiul economic european.
Întreprinzătorul persoană fizică autorizată trebuie să aibă minimum 18 ani şi nu trebuie să fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală (de tipul celor din cazierul fiscal). Persoana fizică trebuie să aibă calificarea (pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională) necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia.
Persoana fizică autorizată conform O.G. 44/2008 nu are capital social, dar poate avea patrimoniu de afectatiune.
Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă este supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare.

ETAPELE orientative de înfiinţare a persoanelor fizice autorizate:

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că persoana fizică va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru persoana fizică şi copiile actelor de identitate pentru proprietarii spaţiului în care se stabileşte sediul profesional
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

-DOVADA PREGĂTIRII/EXPERIENŢEI PROFESIONALE (COPIE) pentru persoana fizică.

IMPORTANT !

Costurile totale includ şi toate taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, taxe notariale etc.)
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natura situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.