Succesiuni Părți Sociale

Transmiterea părţilor sociale către terţi prin succesiune se face de plin drept de la data decesului asociatului care lasă moştenirea. Agrementul asociaţilor privind dobânditorii părţilor sociale prin succesiune este obligatoriu numai în ipoteza în care actul constitutiv al societăţii comerciale prevede expres acest lucru.
Astfel, în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat. În cazul în care s-ar depăşi maximul legal de asociaţi din cauza numărului succesorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari ce nu va depăşi maximul legal.

ETAPELE orientative de înregistrare a succesiunii de părţi sociale :

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2 . AVOCATUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea certificării acestora, cerinţă care se
complineşte prin prezentarea la avocat.

3 PRIMIŢI DOVADA ÎNREGISTRĂRII SUCCESIUNII ASUPRA PĂRŢILOR SOCIALE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că succesiunea va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la dată înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
asociaţi existenţi, succesori,
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
– COPIA CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR CARE ATESTĂ CALITATEA DE SUCCESOR ASUPRA PĂRŢILOR SOCIALE
-ULTIMUL ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT (COPIE)

IMPORTANT !

Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate documente, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.