Schimbare Formă Juridică

În situaţia în care menţinerea actualei forme a societăţii ar avea că efect intrarea în ilegalitate (de ex. în cazul în care, în cadrul unui SRL, se doreşte cooptarea unui număr mai mare de 50 de asociaţi), precum şi în cazul în care cerinţele privind actuala desfăşurare a activităţii societăţii nu mai sunt satisfăcute, Legea societăţilor comerciale 31/1990 a prevăzut posibilitatea schimbării formei juridice a societăţii pentru care s-a optat la înfiinţarea acesteia (de ex. din SRL în SA şi invers).

ETAPELE orientative de schimbare a formei juridice a societăţii

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. NOTARUL (DACĂ ESTE CAZUL)
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se
complineşte prin prezentarea la notar.

3. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că schimbarea formei juridice va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la dată înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administrator/cenzori/auditori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă
-ULTIMUL ACT CONSTITUTIV (COPIE)
-CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (ORIGINAL)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.