Înființare Sucursală a unei Persoane Juridice Străine

Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona.

Acestea se pot constitui atât în ţara de sediu, cât şi în străinătate. O societate comercială recurge la sucursale ca urmare a cerinţelor impuse de realitatea comercială, în condiţiile extinderii şi diversificării schimburilor comerciale atât în interiorul statelor cât şi dincolo de teritoriile lor naţionale.

Neavând personalitate juridică proprie şi fiind dependente economic total de societatea-mamă, sucursalele societăţilor comerciale de naţionalitate străină constituite în România sunt cârmuite de lex societatis, deci de legea societăţii-mamă.

Sucursala nu are firmă distinctă, nici patrimoniu propriu diferit de cel al societăţii primare care a înfiinţat-o. Aceasta încheie acte cu terţele persoane fie în numele societăţii primare, fie în nume propriu, dar pe socoteala patronului fondator. În consecinţă, sucursala nu poate avea nici creditori, nici debitori propri.

ETAPELE orientative de înfiinţare a sucursalei unei persoane juridice străine:

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, va comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE SUCURSALEI
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asiguram că sucursala va fi înregistrată, actele oficiale urmand a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculeaza de la data înregistrării cererii în registrul comertului)
Nota: Termenul pentru pregatirea si transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru reprezentantul sucursalei, iar dacă sediul nu se stabileşte în varianta noastra, copiile actelor de identitate pentru proprietarii spatiului in care se stabileste sediul social al sucursalei (dupa caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
-CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII MAMĂ (COPIE)
-ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII MAMĂ (COPIE)
-ULTIMA SITUAŢIE FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII MAMĂ APROBATĂ POTRIVIT LEGISLAŢIEI STATULUI DIN CARE PROVINE SOCIETATEA MAMĂ

IMPORTANT!

Onorariul include taxele (taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial, rezervare denumire, etc.)
Lista actelor necesare are caracter orientativ, in functie de natura situatiei specifice fiecarui client in parte putandu-se solicita documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.