Înființare Filială

Filialele sunt societăţi comerciale, cu personalitate juridică şi se înfiinţează într-una din formele de societate menţionate în Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. Ele vor dobândi regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.
Fiind o societate comercială cu personalitate juridică, filiala se constituie în condiţiile stabilite de lege pentru constituirea societăţilor comerciale.
Filiala deţine patrimoniu propriu, putând acţiona în raporturile juridice comerciale în nume propriu. Repercusiunea directă a personalităţii juridice a filialei constă în aceea că statutul său organic este supus legii pe al cărui teritoriu şi-a stabilit propriul sediu – în acest caz este supus legii române.
Filiala unei societăţi comerciale străine se înfiinţează în România cu respectarea legii române, dar cu condiţia că acest drept să fie recunoscut societăţii-mamă de către legea statutului său organic.
Filialele din România ale societăţilor străine, fiind persoane juridice române, sunt subiecte de drept române, astfel încât funcţionarea lor urmează, în principiu, aceleaşi reguli prevăzute de lege pentru societăţile româneşti.

ETAPELE orientative de înfiinţare a filialei:

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE FILIALEI
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că filiala va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
asociaţi/administratori/proprietari spaţiu în care se stabileşte sediul social
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

-CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A ASOCIATULUI / ADMINISTRATORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ (COPIE)

IMPORTANT !

Costurile totale include taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, etc.)
Costurile totale nu includ capitalul social.
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natură situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicită documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.