Convenții Matrimoniale asupra Părților Sociale

Convenţia matrimonială este o convenţie încheiată între cei doi viitori soţi, convenţie care reglează situaţia patrimoniului celor doi soţi. Convenţia matrimonială are rolul de a dezambiguiza apartenenţa unor bunuri dobândite în timpul mariajului în sensul de a clarifica care sunt bunuri comune şi care sunt bunuri proprii a unuia sau altuia dintre parteneri. În limbajul obişnuit se foloseşte sintagma contract prenuptial (care, însă, nu se suprapune identic peste reglementarea convenţiei matrimoniale).

Publicitatea convenţiei matrimoniale.
Convenţiile matrimoniale se înscriu, după primirea autentificării de către notarul public, în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. În funcţie de natura bunurilor ce fac obiectul convenţiei matrimoniale, pentru opozabilitate faţă de terţi, acestea se înscriu în celelalte registre speciale de publicitate, respectiv în registrul comerţului, neîndeplinirea formalităţilor de publicitate speciale neputând fi acoperite prin înscrierea făcută în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale.

ETAPELE orientative de menţionare în registrul comerţului a convenţiilor matrimoniale:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată

2. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ MENŢIONAREA CONVENŢIEI MATIMONIALE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că menţionarea convenţiei matrimoniale va fi realizată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră .

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE
termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
asociaţi/administratori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
– CONVENŢIA MATRIMONIALĂ A CĂREI MENŢIONARE SE SOLICITĂ (COPIE)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.