Prelungirea Valabilității Sediului Social / Secundar

Prelungirea termenului privind deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social/secundar este o operaţiune necesară în perspectiva evitării situaţiei de dizolvare a societăţii datorată unui sediu expirat, respectiv pentru a lucra în legalitate (în cazul sediilor secundare).
Procedura privind înregistrarea dovezii privind prelungirea termenului de deţinere cu titlu legal a spaţiului în care sunt/este stabilite/stabilit sediul social şi/sau sediul secundar este reglementată de art. 184 din Ordinul 2594/C/2008

ETAPELE orientative pentru înregistrarea prelungirii valabilităţii sediului social/secundar

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată
2.PRIMIŢI DOVADA ÎNREGISTRĂRII ÎNREGISTRĂRII PRELUNGIRII VALABILITĂŢIi
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că prelungirea valabilităţii va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE
(termenul se calculează de la dată înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:
-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori (pentru firma ta şi pentru firma administrator, dacă este cazul)
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
-CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (COPIE)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate documente, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.