Puncte de Lucru / Sedii Secundare Deschidere / Închidere

Punctul de lucru/sediul secundar reprezintă spaţiul în care societatea urmează să-şi desfăşoare activitatea economică, lucrativă; punctul de lucru este un spaţiu distinct de sediul social al societăţii.

ETAPELE orientative pentru deschiderea/închiderea punctului de lucru:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PUNCTULUI DE LUCRU
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că deschiderea/închiderea punctului de lucru va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă
ACTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE FOLOSINŢă ASUPRA SPAŢIULUI DESTINAT PUNCTULUI DE LUCRU
CERTIFICATUL CONSTATATOR DE AUTORIZARE PENTRU PUNCTUL DE LUCRU CARE SE ÎNCHIDE (DACĂ ESTE CAZUL)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.