Suspendare Activitate Firmă / Prelungire Suspendare Firmă

PREVEDERILE LEGALE

În situaţia în care se doreşte întreruperea activităţii întrucât comercianţii nu mai pot sau nu vor desfăşurarea în continuare a activităţilor urmărite la înfiinţarea societăţii, aceştia pot decide suspendarea activităţii pe o perioada de maxim 3 ani cu posibilitatea reluării activităţii oricând se consideră oportun.

Întreruperea activităţii prin suspendarea acesteia pe o perioada de până la 3 ani apare în contextul actual ca o soluţie avantajoasă în comparaţie cu dizolvarea voluntară care implică costuri mai mari;

Condiţii pentru suspendarea activităţii:
– societatea care doreşte suspendarea activităţii să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
– societatea să nu înregistreze nicio obligaţie fiscală restantă către bugetul general consolidat;
– societatea să nu obţină venituri de niciun fel;
– să nu fie în curs de soluţionare o cerere de restituire a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sau o altă cerere de rambursare;
– să nu dispună de personalul angajat, să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
– societatea să nu aibă un control fiscal în curs de derulare;
– suspendarea activităţii să se facă pe o perioada de maxim 3 ani consecutivi;

ETAPELE orientative de suspendare a activităţii firmei:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ ÎNREGISTRAREA SUSPENDĂRII ACTIVITĂŢIi
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că suspendarea activităţii societăţii va fi înregistrată, actele de suspendare urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

ACT DE IDENTITATE (COPIE)
– Asociaţi
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (COPIE)
CERTIFICATELE CONSTATATOARE DE AUTORIZARE EMISE ÎN TEMEIUL LEGII 359/2004 (ORIGINALE)

IMPORTANT !

Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele aferente (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.