Înființare Intreprindere Individuală (II)

Întreprinderea individuală este un agent economic privat organizat în baza O.G. 44/2208.
Întreprinderea individuală este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică.
Activităţile economice desfăşurate de o întreprindere individuală (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ. Nu se pot constitui în II profesiile liberale, activităţile economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale şi activităţile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte tipuri de interdicţii.
În România, se pot organiza ca întreprinderi individuale atât cetăţenii români, cât şi cei dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi cei dintr-un stat aflat în spaţiul economic european.
Întreprinzătorul persoană fizică care se constituie ca întreprindere individuală trebuie să aibă minimum 18 ani şi nu trebuie să fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală (de tipul celor din cazierul fiscal). Întreprinzătorul persoană fizică trebuie să aibă calificarea (pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională) necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia.
Întreprinderea individuală conform O.G. 44/2008 nu are capital social, dar poate avea patrimoniu de afectatiune.

ETAPELE orientative de înfiinţare a întreprinderii individuale:

1.SEMNAREA ACTELOR

După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că întreprinderea individuală va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACTE DE IDENTITATE (COPIE)

pentru titularul întreprinderii individualen şi copiile actelor de identitate pentru proprietarii spaţiului în care se stabileşte sediul profesional
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

-DOVADA PREGĂTIRII/EXPERIENŢEI PROFESIONALE (COPIE) pentru titularul II.

IMPORTANT !

Costurile totale includ şi toate taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, taxe notariale etc.)
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natura situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.