Modificare Obiect de Activitate

Obiectul de activitate al unei societăţi comerciale reprezintă însăşi activitatea economică pe care societatea o desfăşoară.

Situaţiile în care este necesară completarea/modificarea obiectului de activitate:
-când asociaţii sau acţionării decid să desfăşoare o nouă activitate, care nu a fost inclusă iniţial în actul constitutiv al societăţii;
-când una din activităţile secundare reprezintă acum peste 50% din volumul activităţii societăţii;
-când la preluarea unei firme, noii asociaţi/acţionari decid modificarea întregului obiect de activitate al firmei;
-când se doreşte desfăşurarea unei activităţi noi, pentru care legea impune condiţia obiectului principal de activitate, sau, eventual, a obiectului unic de activitate;
-alte situaţii prevăzute de lege.

Completările/Modificările obiectului de activitate al unei societăţi trebuie înregistrate la Registrul Comerţului.

De asemenea, se poate proceda şi la radierea anumitor obiecte de activitate în cazul în care se doreşte ca aceste obiecte de activitate să nu mai fie cuprinse în actul constitutiv al societăţii.

ETAPELE orientative de modificare a obiectului de activitate:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se
complineşte prin prezentarea la notar.

3. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ MODIFICAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că modificarea obiectului de activitate va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:
ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administrator
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă
ULTIMUL ACT CONSTITUTIV (COPIE)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (COPIE)

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli cu traducerea legalizată a documentelor, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.