Înființare Grup Economic de Interes European (GEIE)

Grupul Economic de Interes European are drept obiectiv facilitarea sau dezvoltarea activităţilor economice ale membrilor săi prin punerea în comun a resurselor, a activităţilor şi a competenţelor. Această punere în comun trebuie să permită obţinerea unor rezultate mai bune decât cele prin activităţi derulate independent.
Grupurile europene de interes economic (GEIE) sunt reglementate în România prin dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Titlul V, Capitolul ÎI, art. 232-237 indice 2).
La nivel comunitar, GEIE au fost înfiinţate prin Regulamentul nr. 2137/85 al Consiliului privind Grupul European de Interes Economic, publicat în ,,Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene” nr. L 199 din 31 iulie 1985.
Grupul nu are ca scop realizarea de profituri pentru sine. În cazul realizării de profituri, acestea sunt distribuite între membri şi impozitate în consecinţă. Activităţile grupului trebuie să aibă legătură cu activitatea economică a membrilor, fără a-i putea înlocui.

Un GEIE nu poate să angajeze mai mult de 500 de persoane.
Un GEIE trebuie să cuprindă cel puţin doi membri din state membre diferite.

Potrivit art. 4 alin. 2 din Regulamentul nr. 2137/85, un grup european de interes economic trebuie să fie compus din cel puţin:
– două societăţi sau alte entităţi juridice care au administraţia centrală în state membre diferite sau
– două persoane fizice care îşi desfăşoară activităţile principale în state membre diferite sau
– o societate sau altă entitate juridică şi o persoană fizică, dintre care prima are administraţia centrală într-un stat membru, iar cea de-a două îşi desfăşoară activitatea principală în alt stat membru.

Un GEIE nu trebuie neapărat să fie format cu un capital. Membrii acestuia sunt liberi să utilizeze alte moduri de finanţare.
Profiturile GEIE sunt considerate a fi profiturile membrilor şi se distribuie între aceştia conform clauzei prevăzute în acest scop în contractul constitutiv sau, în lipsa unei astfel de dispoziţii, în părţi egale. Profiturile sau pierderile unui GEIE sunt impozabile la nivelul membrilor. În schimbul libertăţii contractuale care stă la baza GEIE şi a absenţei obligaţiei membrilor de a furniza un capital minim, fiecare membru al GEIE răspunde nelimitat şi solidar pentru datoriile grupului.

ETAPELE, TERMENUL şi ACTELE NECESARE constituirii unui grup european de interes economic se vor stabili la încheierea contractului.

IMPORTANT !
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.