Înființare SA

Societatea pe acţiuni (SA) este înfiinţată în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind acea formă de societate al cărei capital social este împărţit în acţiuni, obligaţiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social. Acţionării răspund numai în limita aportului lor.
Societatea pe acţiuni se constituie prin contract de societate şi statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub formă unui înscris unic, denumit act constitutiv. În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea pe acţiuni poate desfăşura orice activităţi permise de lege.
Activităţile desfăşurate de societăţile pe acţiuni sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.
Numărul minim de acţionari ai unei societăţi pe acţiuni este 2.
Capitalul social al societăţii pe acţiuni este variabil şi nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Acesta trebuie subscris şi vărsat în proporţie de 30 % la data înfiinţării societăţii pe acţiuni. Capitalul social al societăţii pe acţiuni se divide în acţiuni egale, a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv şi care nu pot fi mai mici de 0,1 lei .
Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor pe acţiuni.
Aporturile în natură sunt admise la societăţile pe acţiuni. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cu răspundere limitată a bunurilor aflate în stare de utilizare.
Semnatarii actului constitutiv precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de prezenţa lege.

ETAPELE orientative de înfiinţare a societăţii pe acţiuni:

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL ȘI/SAU AVOCATUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar și/sau avocat.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE SOCIETĂŢIi PE ACŢIUNI
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că societatea pe acţiuni va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru acţionari, administratori, cenzori, auditori, iar dacă sediul nu se stabileşte în varianta noastră – copiile actelor de identitate pentru proprietarii spaţiului în care se stabileşte sediul (după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

IMPORTANT !

Costurile totale includ taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire firmă, etc.)
Costurile totale nu includ capitalul social al societăţii.
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natură situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicită documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.