Înființare SRL

Societăţile cu răspundere limitată (SRL) sunt  înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea cu răspundere limitată este acea formă de societate comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai în limita aportului lor. Aceasta  se poate constitui prin contract de societate şi statut, iar în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cu răspundere limitată  poate desfăşura orice activităţi permise de lege. Activităţile desfăşurate de societăţile cu răspundere limitată sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.

Numărul de asociaţi ai unei societăţi cu răspundere limitată se stabileşte prin statut şi poate varia între 1 (minim) şi 50 (maxim).

Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este variabil şi nu poate fi mai mic de 200 lei. Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cu răspundere limitată.

Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv şi care nu poate fi mai mică de 10 lei.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cu răspundere limitată.

Aporturile în natură sunt admise la societăţile cu răspundere limitată.  Acestea se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cu răspundere limitată a bunurilor aflate în stare de utilizare.

Asociaţii primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise .

Semnatarii actului constitutiv precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de prezenţa lege.

ETAPELE orientative de înfiinţare a unei societăţi cu răspundere limitată:

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL ȘI/SAU AVOCATUL

Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar și/sau avocat.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Noi ne asigurăm că societatea cu răspundere limitată va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii  în registrul comerţului)

Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea tuturor actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE  NECESARE:

-ACTE DE IDENTITATE (COPIE)

pentru asociați, administrator iar dacă sediul nu se stabileşte în varianta noastră, pentru proprietarii spaţiului în care se stabileşte sediul

(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă)

IMPORTANT !

Costurile totale  includ și un capital social minim de 200 lei necesar înființării societăţii şi toate taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire firmă, etc.)

Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natura situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.